Log out

Session expired

Your reply has been posted successfully!

Blog

Publish
 
  • SPRAWNA KOMUNIKACJA MIĘDZY PRACOWNIKAMI TO SATYSFAKCJA KLIENTÓW

   Published Dec 09 2016, 8:29 PM by Danielle Doo

   Zapewnienie stałej łączności między pracownikami firmy może być trudne bez względu na branżę. Zespoły pracujące w terenie komunikują się za pomocą radiotelefonów, podczas gdy nadzorujący ich pracę menedżerowie korzystają w biurze z laptopów i telefonów komórkowych. A gdyby tak wykorzystać istniejącą infrastrukturę komunikacyjną, by zapewnić łączność między pracownikami, niezależnie od tego, gdzie się znajdują i co robią?

   A także od tego, jakimi posługują się urządzeniami: od radiotelefonów po smartfony, od laptopów po telefony stacjonarne, od tabletów po urządzenia przenośne o wzmocnionej konstrukcji.

   NARZĘDZIA UŁATWIAJĄCE PRACĘ ZESPOŁOWĄ
   Wszystko to jest możliwe za sprawą technologii WAVE Work Group Communications. WAVE to jedyne dostępne dziś oprogramowanie zdolne zapewnić swobodną komunikację między różnymi sieciami łączności radiowej, rozwijane od ponad dziesięciu lat i używane na całym świecie przez wojsko, służby bezpieczeństwa publicznego i biznes. Umożliwia ono również połączenia radiowe z wieloma różnymi urządzeniami – smartfonami, komputerami PC, telefonami stacjonarnymi i firmowymi aplikacjami do pracy zespołowej – za pośrednictwem dowolnych sieci. Dodatkowa funkcja tego oprogramowania to zapewnienie łączności „naciśnij i mów” (PTT) między dowolnymi urządzeniami pracującymi w sieci 3G/4G LTE (np. smartfonami).

   Natychmiastowa i bezpieczna łączność PTT, obejmująca swoim zasięgiem całą firmę, przyczynia się do usprawnienia pracy zespołowej i procesu podejmowania decyzji – co jest szczególnie ważne w tych branżach, w których efektywność operacyjna ma zasadniczy wpływ na poziom zadowolenia klientów i wyniki finansowe.

   WSPÓŁPRACA W PRAKTYCE
   Przyjrzyjmy się więc, jak system WAVE może pomóc w usunięciu awarii infrastruktury IT, wpływającej ujemnie na obsługę klientów.

   Jest sobota, ale ponieważ dane docierają do menedżerów w centrali na bieżąco, natychmiast dowiadują się oni o problemie. Co równie ważne, mogą bezpośrednio porozumiewać się z kluczowymi pracownikami za pośrednictwem komputerów PC wyposażonych w oprogramowanie WAVE.

   W sąsiedniej sali konferencyjnej zbiera się zespół techników, aby ustalić przyczyny awarii. Most WAVE umożliwia uczestniczenie w telekonferencji wszystkim osobom znajdującym się w sali, a także menedżerom przed konsolami i członkom personelu pracującym zdalnie, którzy zostali zawiadomieni o sytuacji i przyłączyli się rozmowy za pośrednictwem swoich telefonów.

   Ważny pracownik działu IT jest nieobecny w biurze, ale udało się z nim skontaktować. Jest akurat na rodzinnym spotkaniu, ale korzystając z dowolnego komputera PC, może uruchomić w przeglądarce aplikację WAVE i uzyskać dostęp do tych samych kanałów komunikacyjnych, co inni członkowie personelu operacyjnego. Jego wkład ma kluczowe znaczenie, ale wszystko przebiega szybko i sprawnie. Za pomocą iPhone'a łączy się z mobilnym klientem WAVE. Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy pozwala mu wrócić do rodziny, choć przez cały czas dyskretnie monitoruje przebieg operacji. W razie potrzeby może na chwilę wyjść do innego pokoju, aby skorzystać z zainstalowanej w telefonie iPhone aplikacji umożliwiającej łączność PTT.

   Zespół pracujący w poszerzonym składzie nie potrzebuje wiele czasu, ale ustalić przyczyny awarii i zadecydować o dalszych krokach. Okazuje się, że konieczna jest wymiana pewnego urządzenia; pracownik kontaktuje się z dostawcą, aby dowiedzieć się, czy potrzebny sprzęt jest dostępny i kiedy będzie można zrealizować zamówienie. Dostawca korzysta z systemu Microsoft SharePoint do zarządzania globalnym wykazem części zamiennych; moduł umożliwiający komunikowanie się systemu WAVE z bazą danych SharePoint pozwala dyspozytorowi pracować bezpośrednio z członkami personelu IT. Dzięki temu udaje się ustalić, jakie urządzenie jest potrzebne, a następnie wybrać optymalny punkt i sposób dostawy.

   Mimo że scenariusz ten jest fikcyjny, praktyczne zastosowania oprogramowania WAVE są jak najbardziej realne. Dzięki systemowi WAVE Work Group Communications nie ma znaczenia, czy kluczowi pracownicy są połączeni z firmową siecią za pomocą odpowiedniego urządzenia. WAVE umożliwia niczym nieograniczoną łączność i współpracę, bez względu na to, gdzie znajdują się użytkownicy i z jakich korzystają urządzeń.

   To jeszcze jeden dowód na to, że Motorola Solutions wnikliwie analizuje potrzeby klientów, a następnie tworzy rozwiązania, dzięki którym firmy mogą lepiej zaspokajać oczekiwania swoich klientów.

    

   Więcej informacji na naszej stronie internetowej

    

   Danielle Doo, Solutions Marketing Manager, Motorola Solutions.

  • PERSONALE SEMPRE CONNESSO PER MANTENERE SODDISFATTI I TUOI CLIENTI

   Published Dec 09 2016, 8:29 PM by Danielle Doo

   Qualunque sia il tuo settore di attività, mantenere connesso il personale all’interno della tua organizzazione può essere una bella sfida. Mentre i team che lavorano in zone remote utilizzano radio ricetrasmittenti, i manager stazionati in ufficio utilizzano laptop o telefoni cellulari. Immagina se fosse possibile sfruttare l'infrastruttura di comunicazione esistente per connettere insieme le persone giuste, dovunque si trovino e qualunque cosa stiano svolgendo.

   Qualunque dispositivo utilizzi il tuo personale: radio ricetrasmittenti, smartphone, laptop, telefoni fissi, tablet o robusti computer palmari, sarà sempre possibile raggiungere chiunque.

   STRUMENTI PER COLLABORARE
   Tutto ciò è ora possibile grazie a WAVE Work Group Communications Sviluppato e perfezionato nell’arco di dieci anni e ampiamente utilizzato in tutto il mondo in campo militare, nel settore della sicurezza pubblica e per attività commerciali, WAVE è oggi la sola piattaforma software in grado di consentire un’interoperabilità senza soluzione di continuità tra i sistemi radio più diversi. Questa tecnologia è inoltre in grado di estendere le comunicazioni radio ad altre reti per raggiungere una moltitudine di dispositivi diversi: smartphone, PC, telefoni fissi e applicazioni di comunicazione aziendale. Consente inoltre di comunicare in modalità PTT (Push To Talk) tra dispositivi smart come avviene con radio ricetrasmittenti sfruttando ogni tipo di rete LTE 3G/4G come servizio OTT (Over The Top).

   Consentire comunicazioni PTT end-to-end istantanee attraverso tutta l'azienda o l’organizzazione contribuisce a migliorare la collaborazione tra i vari team e a prendere decisioni più tempestive, due fattori chiave in qualsiasi settore per assicurare una maggiore efficienza e rendere così più soddisfatti i clienti ed aumentare gli utili.

   COME FUNZIONA LA COLLABORAZIONE
   Ecco un esempio di come la tecnologia WAVE può aiutarti a diagnosticare e risolvere un problema IT con potenziali conseguenze per i clienti.

   Sebbene il problema si sia verificato durante un weekend, il team di gestione centralizzata, grazie a un sistema di trasferimento dei dati in tempo reale, è consapevole del problema e sta parlando direttamente col personale chiave da un PC su cui è installato il client WAVE Desktop.

   In una sala riunioni adiacente, un team di tecnici di assistenza si è riunito per diagnosticare e risolvere il problema. Grazie ad un bridge WAVE tutti quelli che si trovano nella sala riunioni possono partecipare alla teleconferenza in corso insieme ai manager che si trovano alle loro postazioni di lavoro e al personale remoto opportunamente avvertito e collegato anch'esso alla teleconferenza.

   Un importante membro del team IT non si trova in ufficio ma è comunque stato contattato. In quel momento si trova a una festa di famiglia. Tuttavia, fortunatamente utilizzando un qualsiasi PC può aprire un’applicazione web WAVE per accedere ai medesimi canali di comunicazione utilizzati dal resto del personale operativo. Può così contribuire in modo decisivo e tempestivo a risolvere il problema. Utilizzando il suo iPhone accede al client mobile WAVE. Grazie ad una cuffia telefonica wireless può ritornare a partecipare alla festa di famiglia e contemporaneamente ascoltare e seguire con discrezione ciò che sta facendo il team che si occupa della risoluzione del problema, e se necessario, può allontanarsi per usare il suo iPhone in modalità PTT.

   Poco dopo il team allargato decide quale soluzione adottare. Un componente hardware è difettoso e va sostituito. Viene così contattato il fornitore per vedere se è possibile trovare e ricevere un componente di ricambio. Il fornitore utilizza Microsoft SharePoint per gestire il suo portale con l’inventario delle scorte disponibili a livello mondiale e grazie a un plug-in WAVE per SharePoint il personale dell’azienda fornitrice può comunicare direttamente con i tecnici IT per identificare correttamente il componente richiesto e prelevarlo e spedirlo con urgenza.

   Sebbene si tratti di una situazione immaginaria, i casi in cui viene utilizzata la tecnologia WAVE sono assolutamente reali. Grazie a WAVE Work Group Communications, non dovrai mai più preoccuparti di stabilire se il tuo personale chiave è connesso alla 'tua' rete attraverso il dispositivo giusto. La tecnologia WAVE abbatte infatti le barriere per consentire di collaborare, comunicare ed interagire in modo completo, indipendentemente dal dispositivo di rete utilizzato e da dove si trova l'utente.

   Ecco dunque un'altro motivo per affidarti a Motorola Solutions. Siamo qui per ascoltare ciò di cui hai bisogno e per realizzarlo ed offrirtelo in modo che tu possa mantenere sempre soddisfatti i tuoi clienti.

   Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito web

    

   Danielle Doo, Solutions Marketing Manager, Motorola Solutions

  • ERHÖHTE KUNDENZUFRIEDENHEIT DANK DER VERNETZUNG VON MITARBEITERN

   Published Dec 09 2016, 8:29 PM by Danielle Doo

   Unabhängig davon, in welcher Branche Sie tätig sind – eine direkte und unmittelbare Kommunikation zwischen allen Mitarbeitern innerhalb eines Unternehmens kann eine große Herausforderung darstellen. So nutzen beispielsweise an entlegenen Standorten eingesetzte Mitarbeiter Funkgeräte, während ihre Vorgesetzten im Büro mit Laptops oder Mobiltelefonen arbeiten. Was wäre, wenn Sie bei optimaler Ausnutzung der bestehenden Technik eine zuverlässige Vernetzung der richtigen Personen, unabhängig von deren Standort und Tätigkeit, erreichen könnten?

   Von Funkgeräten über Smartphones, Laptops und Festnetztelefone bis hin zu Tablets und robusten Handheld-Geräten – jeder ist erreichbar.

   TOOLS FÜR EINE OPTIMALE ZUSAMMENARBEIT
   All dies ist möglich – mit der WAVE Gruppenkommunikation. WAVE wurde im Laufe der letzten 10 Jahre ständig weiterentwickelt und optimiert und wird sowohl vom Militär als auch von Behörden der öffentlichen Sicherheit und Wirtschaftstunternehmen eingesetzt. WAVE ist zurzeit die einzige Softwareplattform, die eine reibungslose Interoperabilität zwischen unterschiedlichen Funksystemen ermöglicht. Zudem bietet WAVE die Möglichkeit, die Funkkommunikation auch mit anderen Netzwerken und Geräten, wie beispielsweise Smartphones, PCs, Festnetztelefonen und unternehmensinternen Kollaborationsplattformen, zu verknüpfen. Darüber hinaus kann eine Push-to-Talk-Funktion wie bei Funkgeräten genutzt werden, die zwischen Mobilgeräten oder auch über jegliche 3G/4G-LTE-Netzwerke realisiert werden kann.

   Die Möglichkeit einer unmittelbaren und sicheren durchgehenden PTT-Kommunikation innerhalb des gesamten Unternehmens sorgt für eine bessere Zusammenarbeit und schnellere Entscheidungsfindung – zwei Faktoren die ausschlaggebend sind, wenn es darum geht, durch eine höhere Effizienz die Kundenzufriedenheit zu steigern und das Betriebsergebnis zu verbessern.

   EFFIZIENTE ZUSAMMENARBEIT IN DER PRAXIS
   Die Vorteile von WAVE lassen sich am besten anhand eines Beispiels aus der Praxis verdeutlichen. Stellen Sie sich ein IT-technisches Problem vor, das schnellstmöglich behoben werden muss, um die Zufriedenheit Ihrer Kunden nicht zu gefährden.

   Es ist Wochenende. Doch durch die Echzeitübermittlung von Informationen an das zentrale Management-Team kann dieses die zuständigen Mitarbeiter direkt über PCs mit WAVE-Desktop-Clients über Störungen informieren.

   Im Besprechungsraum nebenan haben sich Supportmitarbeiter versammelt, um die Störung zu beheben. Über die WAVE-Vernetzung können alle Beteiligten im Raum sowie Vorgesetzte und alarmierte Mitarbeiter an anderen Standorten über eine Konferenzschaltung kommunizieren.

   Ein wichtiger IT-Mitarbeiter ist nicht im Büro, wurde aber kontaktiert. Mit WAVE hat er die Möglichkeit, sich an jedem beliebigen PC über eine WAVE-Webbrowser-Anwendung in dieselben Kommunikationskanäle einzuklinken, die den anderen Mitabeitern zur Verfügung stehen. Sein Fachwissen ist für eine schnelle Lösung des Problems unerlässlich. Er greift sich sein iPhone und wählt sich über den Mobile Client von WAVE ein. Bei Problemen kann er über die Push-to-Talk-Funktion seines iPhones wertvolle Tipps geben.

   Innerhalb kürzester Zeit wird das Problem durch die reibungslose Kommunikation aller Beteiligten gelöst. Eine Hardwarekomponente ist defekt und muss ausgetauscht werden. Der Lieferant wurde bereits kontaktiert und mit der Lieferung eines Ersatzteils beauftragt. Er nutzt Microsoft SharePoint, um auf seinen Lagerbestand zuzugreifen, identifiziert über ein entsprechendes WAVE-Plug-in zusammen mit den IT-Mitarbeitern die gewünschte Komponente und veranlasst einen Express-Versand.

   Szenarien wie das soeben beschriebene sind in der Praxis nicht selten. Mit WAVE Gruppenkommunikation müssen Sie sich keine Sorgen mehr darüber machen, dass wichtige Mitarbeiter sich im Notfall möglicherweise nicht mit dem richtigen, von Ihnen genutzten Netzwerk verbinden können oder das falsche Gerät zur Hand haben. WAVE sorgt für eine reibungslose und umfassende Zusammenarbeit über alle Netzwerke und Geräte – unabhängig vom Standort Ihrer Mitarbeiter.

   Auch in diesem Bereich steht Motorola Solutions Ihnen mit bedarfs- und praxisorientierten Lösungen zur Seite, um die Zufriedenheit Ihrer Kunden sicherzustellen.

   Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website

    

   Danielle Doo, Solutions Marketing Manager, Motorola Solutions

  • MANTENER A LOS CLIENTES CONTENTOS CONECTANDO A LOS COMPAÑEROS

   Published Dec 09 2016, 8:29 PM by Danielle Doo

   No importa cuál sea su sector de actuación: la comunicación instantánea entre los compañeros de la empresa puede ser todo un desafío. Los equipos que operan en áreas remotas utilizan radios bidireccionales, mientras que los encargados, en la oficina, utilizan sus ordenadores portátiles o teléfonos móviles. ¿Y si pudiera utilizar su actual inversión en comunicaciones para conectar a las personas adecuadas, estén donde estén, sea cual sea su tarea?

   Desde radios bidireccionales y smartphones hasta ordenadores portátiles, pasando por líneas fijas, tablets y dispositivos portátiles resistentes.

   HERRAMIENTAS PARA LA COLABORACIÓN
   Todo es posible con Comunicaciones de Grupo WAVE. Desarrollado y pulido durante diez años y ampliamente implementado en el mundo militar, el sector de la seguridad pública y el ámbito comercial, WAVE es actualmente la única plataforma de software que puede ofrecer interoperabilidad sin interrupciones entre distintos sistemas de radio. También posibilita las comunicaciones de radio a través de otras redes para llegar a distintos dispositivos: smartphones, ordenadores, teléfonos fijos y aplicaciones de colaboración empresarial. Asimismo, tiene la función pulsar y hablar (PTT), similar a la de las radios, entre dispositivos inteligentes que utilizan redes 3G/4G LTE como servicio adicional.

   Ofreciendo capacidad de comunicación PTT extremo a extremo instantánea y segura en todo el negocio, impulsa la colaboración entre equipos y posibilita una toma de decisiones más rápida, ambos factores imprescindibles en cualquier sector en el que la eficiencia operativa sea la clave para la satisfacción del cliente y marque el referente de rendimiento.

   EJEMPLO DE COLABORACIÓN
   Veamos cómo puede ayudarle WAVE cuando surge un problema de TI que afecte a sus clientes.

   Es fin de semana, pero el flujo de datos en tiempo real dentro del equipo de gestión principal permite que todo los miembros estén al tanto de cualquier incidencia y que el personal clave pueda comunicarse a través de ordenadores equipados con clientes de escritorio WAVE.

   En una sala de juntas adyacente, un equipo formado por personal de apoyo se ha reunido para resolver el problema. Un puente WAVE permite que todos los presentes en la sala participen en la teleconferencia, así como los encargados en sus consolas y el personal en itinerancia que ha sido avisado de urgencia y que se han sumado a la conferencia.

   Un relevante miembro del equipo de TI no está en la oficina, pero se ha contactado con él. Está en una reunión familiar. Por suerte, puede utilizar cualquier ordenador disponible y utiliza una aplicación WAVE a través del navegador web para acceder a los mismos canales de comunicación disponibles para los demás compañeros. Sus aportaciones son fundamentales y oportunas. Saca su iPhone e inicia sesión en el cliente móvil WAVE. Unos auriculares inalámbricos le permiten estar con su familia mientras escucha discretamente el proceso de resolución del problema. Si fuera necesario, puede apartarse y utilizar la tecnología pulsar y hablar en su iPhone.

   En poco tiempo, se ha tomado una solución entre todo el equipo. Ha habido una avería en un sistema, que requiere una sustitución. Ya se ha contactado con el proveedor para ver si tiene existencias y puede enviar el recambio. Este proveedor utiliza Microsoft SharePoint para gestionar su portal global de inventario de recambios y un plug-in Wave para SharePoint permite al coordinador trabajar directamente con el equipo de TI para identificar correctamente el componente necesario y priorizar su recogida y envío.

   Aunque no sea más que un ejemplo, los casos en los que WAVE es decisivo son tan reales como la vida misma. Con Comunicaciones de Grupo WAVE, nunca tendrá que preocuparse de si su personal clave está conectado a 'su' red con el dispositivo adecuado. WAVE elimina las barreras para lograr una intereoperabilidad de colaboración y comunicaciones plena y completa, independiente del dispositivo de red y la ubicación del usuario.

   Un motivo más para contar con Motorola Solutions para dar voz a sus necesidades y resolverlas, manteniendo a sus clientes contentos.

   Para obtener más información, visite nuestro sitio web

    

   Danielle Doo, Solutions Marketing Manager, Motorola Solutions

  • CONNECTEZ VOS COLLABORATEURS POUR GARANTIR LA SATISFACTION DE VOS CLIENTS

   Published Dec 09 2016, 8:29 PM by Danielle Doo

   Quelque soit votre activité, garantir des communications instantanées entre collaborateurs dans toute l'entreprise peut constituer un défi. Les équipes réparties sur des sites distants utilisent des radios, alors que les responsables restent dans les bureaux et utilisent des ordinateurs portables ou des téléphones mobiles. Et si vous pouviez tirer pleinement parti de vos infrastructures ou vos outils de communications pour connecter les bonnes personnes, les localiser et connaître leurs fonctions dans l'entreprise ?
   Des radios vers les Smartphones, des ordinateurs portables vers les téléphones fixes, des tablettes vers les terminaux portables durcis– plus personne n'est hors de portée.

   DES OUTILS DÉDIÉS À LA COLLABORATION
   Tout ceci est possible grâce à WAVE Work Group Communications. Conçue et perfectionnée pendant dix ans et largement déployée à travers le monde entier dans les secteurs militaire, de la sécurité publique et du commerce, WAVE est la seule plate-forme logicielle qui offre actuellement une interopérabilité sans faille entre les systèmes radio disparates. Elle étend également les communications radio sur d'autres réseaux vers une multitude de terminaux différents – Smartphones, PC, téléphones fixes et applications collaboratives d'entreprise. Enfin, la technologie Push-to-Talk (PTT) apporte une fonctionnalité supplémentaire sous la forme de communications radio identiques à celles des terminaux intelligents connectés à n'importe quel réseau 3G/4G LTE.

   Offrir des communications PTT intégrales, instantanées et sécurisées dans toute l'entreprise dynamise la collaboration entre les équipes et accélère la prise de décisions – deux aspects essentiels dans toutes les activités où l'efficacité opérationnelle a un impact direct sur la satisfaction client et les résultats financiers.

   LA COLLABORATION EN PRATIQUE
   Observons comment la plate-forme WAVE peut vous aider lorsqu'un problème informatique affecte l'un de vos clients.

   C'est le week-end, mais grâce aux données en temps réel fournies à l'équipe de direction centrale, celle-ci a connaissance des incidents et peut communiquer directement avec les collaborateurs concernés à partir de PC équipés de la solution client WAVE sur leur poste de travail.

   Dans une salle de réunion adjacente, une équipe d'assistance technique s'est réunie pour résoudre l'incident. Une passerelle WAVE permet à toutes les personnes présentes de participer à la conférence téléphonique, que ce soit les responsables installés devant leurs consoles et le personnel distant, qui a été alerté et a rejoint la conférence téléphonique.

   Un membre important de l'équipe informatique n'est pas au bureau, mais a tout de même été contacté. Il participe à une réunion de famille mais, heureusement, il peut utiliser n'importe quel PC pour ouvrir une session WAVE sur un navigateur Web, afin d'accéder aux mêmes canaux de communication que les autres membres de l'équipe opérationnelle. Ses interventions sont précises et déterminantes. Il sort son iPhone et se connecte au client mobile WAVE. Un casque sans fil lui permet d'écouter la procédure de résolution d'incident en cours tout en restant avec sa famille. En cas de nécessité, il peut s'éloigner et utiliser à nouveau son iPhone avec les communications Push-to-Talk.

   Rapidement, une solution est identifiée par l'équipe élargie. Un équipement est défaillant et doit être remplacé; le fournisseur est contacté pour savoir s'il peut trouver et livrer le matériel de remplacement. Ce fournisseur utilise Microsoft SharePoint pour gérer son portail de stock de pièces détachées à l'échelle mondiale, et un plug-in WAVE pour SharePoint permet à un répartiteur de collaborer directement avec le personnel informatique pour parfaitement identifier le composant concerné et traiter en priorité son enlèvement et son expédition.

   Bien qu'il s'agisse d'un scénario fictif, ces situations d'utilisation de WAVE sont tout à fait réelles. Avec WAVE Work Group Communications, vous ne vous préoccuperez plus jamais de savoir si votre personnel d'intervention est connecté à « votre » réseau avec le bon terminal. WAVE élimine les obstacles interdisant une collaboration totale et l'interopérabilité des communications, quel que soit le terminal, le réseau ou la localisation des utilisateurs.

   Encore une raison supplémentaire de faire confiance à Motorola Solutions pour étudier et réaliser tous vos projets afin que vous puissiez maintenir vos clients satisfaits

   Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web

    

   Danielle Doo- Solutions Marketing Manager, Motorola Solutions

  • Keeping Customers Happy By Connecting Colleagues

   Published Dec 09 2016, 8:29 PM by Danielle Doo

   No matter what industry you’re in, instant communication between colleagues across the company can be a challenge. Teams operating in remote areas use two-way radios while supervisors back in the office are using their laptops or mobile phones. What if you could build on your existing communications investment to connect the right people wherever they are, whatever they do?

   From two-way radios to smartphones, laptops to landlines, tablets to rugged handhelds – no one is beyond reach.

   TOOLS FOR COLLABORATION
   All of this is possible with WAVE Work Group Communications. Developed and refined over ten years and widely deployed throughout the world in military, public safety and commercial worlds, WAVE is the only software platform today that can provide seamless interoperability between disparate radio systems. It also extends radio communications over other networks to a multitude of different devices - smartphones, PCs, desk phones and enterprise collaboration applications. Then there's the radio-like push-to-talk (PTT) communications between just smart devices over any 3G/4G LTE network as an over-the-top service.

   Delivering instant and secure end-to-end PTT communications capability throughout the business helps drive team collaboration and faster decision making; both must haves in any industry where efficiency of operations drives customer satisfaction and bottom line performance.

   COLLABORATION IN PRACTICE
   So, let’s see how WAVE can help when an IT problem arises that is affecting customers.

   It's the weekend, but real-time data delivery to the central management team means they are aware of the issues and are talking directly to key personnel from PCs equipped with WAVE desktop clients.

   In an adjacent meeting room, a team of supporting staff has gathered to troubleshoot the problem. A WAVE bridge is allowing everyone in the room to participate in the conference call, as well as managers at their consoles and remote personnel that have been alerted and who have dialed into the call.

   An important member of the IT team is not in the office but has been contacted. He's at a family get together. Fortunately he can use any available PC and brings up a WAVE web browser application to access the same communication channels available to the other operations staff. His contributions are critical and timely. He takes out his iPhone and signs in to this WAVE mobile client. A wireless headset allows him to rejoin the family while discreetly listening into the ongoing troubleshooting. If necessary he can step aside and use his iPhone and push-to-talk again.

   Before long, a solution has been agreed by the expanded team. A piece of equipment has malfunctioned and needs to be replaced, the supplier has been contacted to see if they can find and deliver the a replacement. This provider uses Microsoft SharePoint to manage its global parts inventory portal and a WAVE plug-in for SharePoint allows a dispatcher to work directly with the IT workers to correctly identify the needed component and prioritise its collection and shipment.

   Although this is a fictitious scenario, the WAVE use cases are entirely real. With WAVE Work Group Communications, you will never have to worry if your key personnel are on 'your' network with the right device. WAVE removes barriers to full and complete collaboration and communications interoperability, regardless of network device and user location.

   It's just another reason why you can count on Motorola Solutions to listen to what you need and then go on to build it so you can keep your customers happy.

   For more information, visit our website.

   Danielle Doo is a Solutions Marketing Manager at Motorola Solutions.

  Please wait...