Log out

Session expired

Your reply has been posted successfully!

Entries » Blog » SPRAWNA KOMUNIKACJA MIĘDZY PRACOWNIKAMI TO SATYSFAKCJA KLIENTÓW

SPRAWNA KOMUNIKACJA MIĘDZY PRACOWNIKAMI TO SATYSFAKCJA KLIENTÓW

Created Jan 26 2016, 6:00 AM by Danielle Doo

Zapewnienie stałej łączności między pracownikami firmy może być trudne bez względu na branżę. Zespoły pracujące w terenie komunikują się za pomocą radiotelefonów, podczas gdy nadzorujący ich pracę menedżerowie korzystają w biurze z laptopów i telefonów komórkowych. A gdyby tak wykorzystać istniejącą infrastrukturę komunikacyjną, by zapewnić łączność między pracownikami, niezależnie od tego, gdzie się znajdują i co robią?

A także od tego, jakimi posługują się urządzeniami: od radiotelefonów po smartfony, od laptopów po telefony stacjonarne, od tabletów po urządzenia przenośne o wzmocnionej konstrukcji.

NARZĘDZIA UŁATWIAJĄCE PRACĘ ZESPOŁOWĄ
Wszystko to jest możliwe za sprawą technologii WAVE Work Group Communications. WAVE to jedyne dostępne dziś oprogramowanie zdolne zapewnić swobodną komunikację między różnymi sieciami łączności radiowej, rozwijane od ponad dziesięciu lat i używane na całym świecie przez wojsko, służby bezpieczeństwa publicznego i biznes. Umożliwia ono również połączenia radiowe z wieloma różnymi urządzeniami – smartfonami, komputerami PC, telefonami stacjonarnymi i firmowymi aplikacjami do pracy zespołowej – za pośrednictwem dowolnych sieci. Dodatkowa funkcja tego oprogramowania to zapewnienie łączności „naciśnij i mów” (PTT) między dowolnymi urządzeniami pracującymi w sieci 3G/4G LTE (np. smartfonami).

Natychmiastowa i bezpieczna łączność PTT, obejmująca swoim zasięgiem całą firmę, przyczynia się do usprawnienia pracy zespołowej i procesu podejmowania decyzji – co jest szczególnie ważne w tych branżach, w których efektywność operacyjna ma zasadniczy wpływ na poziom zadowolenia klientów i wyniki finansowe.

WSPÓŁPRACA W PRAKTYCE
Przyjrzyjmy się więc, jak system WAVE może pomóc w usunięciu awarii infrastruktury IT, wpływającej ujemnie na obsługę klientów.

Jest sobota, ale ponieważ dane docierają do menedżerów w centrali na bieżąco, natychmiast dowiadują się oni o problemie. Co równie ważne, mogą bezpośrednio porozumiewać się z kluczowymi pracownikami za pośrednictwem komputerów PC wyposażonych w oprogramowanie WAVE.

W sąsiedniej sali konferencyjnej zbiera się zespół techników, aby ustalić przyczyny awarii. Most WAVE umożliwia uczestniczenie w telekonferencji wszystkim osobom znajdującym się w sali, a także menedżerom przed konsolami i członkom personelu pracującym zdalnie, którzy zostali zawiadomieni o sytuacji i przyłączyli się rozmowy za pośrednictwem swoich telefonów.

Ważny pracownik działu IT jest nieobecny w biurze, ale udało się z nim skontaktować. Jest akurat na rodzinnym spotkaniu, ale korzystając z dowolnego komputera PC, może uruchomić w przeglądarce aplikację WAVE i uzyskać dostęp do tych samych kanałów komunikacyjnych, co inni członkowie personelu operacyjnego. Jego wkład ma kluczowe znaczenie, ale wszystko przebiega szybko i sprawnie. Za pomocą iPhone'a łączy się z mobilnym klientem WAVE. Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy pozwala mu wrócić do rodziny, choć przez cały czas dyskretnie monitoruje przebieg operacji. W razie potrzeby może na chwilę wyjść do innego pokoju, aby skorzystać z zainstalowanej w telefonie iPhone aplikacji umożliwiającej łączność PTT.

Zespół pracujący w poszerzonym składzie nie potrzebuje wiele czasu, ale ustalić przyczyny awarii i zadecydować o dalszych krokach. Okazuje się, że konieczna jest wymiana pewnego urządzenia; pracownik kontaktuje się z dostawcą, aby dowiedzieć się, czy potrzebny sprzęt jest dostępny i kiedy będzie można zrealizować zamówienie. Dostawca korzysta z systemu Microsoft SharePoint do zarządzania globalnym wykazem części zamiennych; moduł umożliwiający komunikowanie się systemu WAVE z bazą danych SharePoint pozwala dyspozytorowi pracować bezpośrednio z członkami personelu IT. Dzięki temu udaje się ustalić, jakie urządzenie jest potrzebne, a następnie wybrać optymalny punkt i sposób dostawy.

Mimo że scenariusz ten jest fikcyjny, praktyczne zastosowania oprogramowania WAVE są jak najbardziej realne. Dzięki systemowi WAVE Work Group Communications nie ma znaczenia, czy kluczowi pracownicy są połączeni z firmową siecią za pomocą odpowiedniego urządzenia. WAVE umożliwia niczym nieograniczoną łączność i współpracę, bez względu na to, gdzie znajdują się użytkownicy i z jakich korzystają urządzeń.

To jeszcze jeden dowód na to, że Motorola Solutions wnikliwie analizuje potrzeby klientów, a następnie tworzy rozwiązania, dzięki którym firmy mogą lepiej zaspokajać oczekiwania swoich klientów.

 

Więcej informacji na naszej stronie internetowej

 

Danielle Doo, Solutions Marketing Manager, Motorola Solutions.

Please wait...