skip to content


תקשורת היא אחד האתגרים המרכזיים העומדים
בפני צוותים הומניטריים וארגוני הצלה 


מוטורולה סולושנס יצרה שותפות עם מספר ארגונים הומניטריים ויצאה איתם לשטח על מנת להבין את צרכיהם הייחודיים
כאשר הם עוסקים במשימות צבאיות להשבת השקט, כאשר הם מסייעים באזור אסון או כאשר הם פועלים לשיקום תשתיות וכלכלות.
הפתרונות שלנו עוזרים לצוותים הומאניטריים ברחבי העולם לחזות, למנוע ולהגיב לאסונות באופן יעיל יותר. 

 

הגנה 

 

השבת שלטון החוק היא תנאי בסיסי המאפשר צדק, שלום וקיימות כלכלית באזורי משבר.
במצב זה, הכוחות שעוסקים בהשבת השקט לאזור זקוקים לכלים המתאימים, להכשרה
ולתמיכה שתעזור להם להגן על קהילות. המשך לקרוא

 


    

   
 

סיוע באזורי אסון

 

כאשר אסון מכה, כמות המידע שמגיע ממקורות רבים עלולה להציף את צוותי הסיוע – במיוחד כאשר הזמן שעומד לרשותם קצר ביותר. גלה כיצד הטכנולוגיות של מוטורולה סולושנס מסייעות להם במשימותיהם ההומניטריות. המשך לקרוא

 

פיתוח


למוטורולה סולושנס יש מומחיות וניסיון באינטגרציית מערכות ברחבי העולם. החל מתכנון ועד
ליישום ולניהול שוטף. פתרון זה מספק לארגונים הומניטריים וודאות ביכולתם לנהל פעילות שוטפת ורצופה. המשך לקרוא

        
 

הטכנולוגיות שלנו מסייעות לארגונים הומניטריים