skip to content

מוטורולה מודה לצוותים במוקדי שליטה ובקרה שנמצאים שם עבורנו

זהו רגע שאין דומה לו. העולם השתנה - בעוד שרובינו נשארים בבית, צוותי מוקדי שליטה ובקרה בכל רחבי העולם מגיעים לעבודה, מטפלים בפניות הציבור, מזעיקים עזרה ומתאמים את הפעילות בשטח. הם שם כדי להגן עלינו ולשמור על בריאותנו.

Connecting today's mobile workforce

WAVE - לקשר בין צוותים ניידים בעולם עבודה עכשווי

כיצד תשמור על תקשורת עם צוותי עבודה ניידים? ללא פלטפורמה אחת אמינה עלולות לצוץ בעיות.

מצלמות Avigilon ו-CommandCentral Aware לבטחון הציבור בדאלס

משטרת דאלאס ומוטורולה סולושנס הכריזו על פיילוט לשיפור שיתוף הפעולה עם הקהילה ועסקים מקומיים.