skip to content

שירותים מנוהלים

ביצועים וזמינות מובטחים

מוטורולה סולושנס מספקת רצף של שירותי תמיכה מנוהלים המאפשרים לך להסיר את הנטל של סיכונים תפעוליים, עלויות ואחריות ניהולית למערכת. השירותים מספקים ביצועים מתקדמים ומאפשרים לך להתמקד במשימותיך.

עם ניסיון מוכח בתפעול מוצלח של כמה מהמערכות המורכבות ביותר בעולם למשימות קריטיות, יש לנו את מומחיות הדרושה בכדי להבטיח את תפקוד המערכת, ולהסיר את הסיכונים הכספיים והתפעוליים שכרוכים בניהול מערכת התקשורת שלך.

השירותים המנוהלים של מוטורולה סולושנס משפרים את פעולת הרשת ומספקים אפשרויות למיקור חוץ (outsourcing) ולניהול משימות חיצוני (out-tasking), בהתאם לדרישותיך העסקיות.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות