skip to content

שירותי ניהול משימות חיצוניים (out task)

מוטורולה סולושנס מספקת שירותי תפעול רשת בשיטת ניהול משימות חיצוני (out task) כדי להשיג את מטרות הארגון. כך ניתן לך החופש למקד משאבים היכן שהם נדרשים כדי להגיב טוב יותר למשימות קריטיות.

מוטורולה לוקחת על עצמה את האחריות ואת הסיכונים לתפעול הרשת, תוך שימוש בצוות, בכלים ובמומחיות.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות