skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

DIMETRA לעמדות בקרה

תגובה משותפת מסוג חדש

אחד את כל מכשירי השיגור שברשותך לפתרון אחד יעיל המספק תקשורות קשר אמינות לעמדות בקרה

מפרט

ליידע ולנייד למקום הנכון בזמן המתאים ביותר

כאשר העולם ממשיך להיות יותר ויותר מקושר, גוברת הציפייה לתיאום מיידי ולזרימת מידע מהירה. תגבר את צוותי המוקד
כדי שיוכלו לספק את המידע הדרוש לצוותים בשטח ולקהילה שאותה הם משרתים.

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות

צור קשר עם מכירות