skip to content

תשתית LTE נישאת

קישוריות פס רחב מאובטחת לפי דרישה, בכל מקום ובכל זמן

ספק נתוני פס רחב ברציפות תוך כדי תנועה

גישה רציפה למידע הנכון עשויה להיות ההבדל בין תוצאה מוצלחת לבין אסון. האתגר שלך הוא להבטיח גישה בכל מקום ובכל זמן למידע הדרוש בזמן אמת, על מנת לקבל את ההחלטות הטובות ביותר במהירות.

החל מהתקנה צמודה לגוף, ציוד אווירי והתקנה ברכב, עד לזמינות תמידית, נוחות והתקנה מהירה; החידושים של מוטורולה סולושנס יוצרים מערכת חדשה של תשתית נישאת ומאובטחת של LTE בפס רחב ומספקים את הכיסוי ואת הקיבולת הדרושים לך. בכל מקום ובכל זמן.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות

LXN 6000 - תשתית LTE

קבל כיסוי וקיבולת בפס רחב במקום ובזמן הדרושים לך עם תשתית LTE – LXN 6000.

LXN505 – תשתית LTE נישאת

תשתית פס רחב הקטנה והקלה ביותר בעלת עוצמה מלאה.