skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

LXN 6000 - תשתית LTE

רשתות פס רחב מהירות עם יכולת הרחבה

פתרונות גמישים מספקים קישוריות פס רחב במהירות -
במקום ובזמן הדרושים לך

קבל כיסוי וקיבולת בפס רחב במקום ובזמן הדרושים לך באמצעות תשתית LXN 6000 LTE. צור רשתות ייעודיות פרטיות בקלות ובמהירות, הרחב רשתות קיימות והוסף רמות חדשות של עמידות מערכת - בעזרת פתרונות שתוכננו להתקנה נישאת, קבועה למחצה וקבועה.

LXN 6000 - מספקת לך תשתית פס רחב זמינה כדי שתהיה מוכן לאירועים חריגים, לאסונות מעשה ידי אדם, לאסונות טבע ולפעילות באזורים מרוחקים. כך תשפר את רצף התפעול העסקי ואת יכולת ההתאוששות מאסונות.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות