skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

MOTOCLOC - מערכת לניהול, שליטה ובקרה

(Motorola City Live Online Control (MOTOCLOC - פתרון מלא מקצה לקצה, המאחד מגוון מקורות מידע בפלטפורמה אחת - לתמונת מצב תפעולית אחת ברורה. המערכת משלבת חומרה ותוכנה וכוללת: תשתית תקשורת, ציוד קצה, ממשקים למערכות חיצוניות, אבטחת מידע, תמיכה והדרכה. 

MOTOCLOC מספק יכולת להבין אירועים בשטח באופן רציף, בזמן אמיתי. עיבוד מידע, היכולת להעביר הנחיות לצוותים ולקבל משוב מהשטח – מאפשרים קבלת החלטות באופן מיידי במצבי חירום ושגרה.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות