skip to content

MOTOCLOC - מערכת לניהול, שליטה ובקרה

(Motorola City Live Online Control (MOTOCLOC - פתרון מלא מקצה לקצה, המאחד מגוון מקורות מידע בפלטפורמה אחת - לתמונת מצב תפעולית אחת ברורה. המערכת משלבת חומרה ותוכנה וכוללת: תשתית תקשורת, ציוד קצה, ממשקים למערכות חיצוניות, אבטחת מידע, תמיכה והדרכה. 

MOTOCLOC מספק יכולת להבין אירועים בשטח באופן רציף, בזמן אמיתי. עיבוד מידע, היכולת להעביר הנחיות לצוותים ולקבל משוב מהשטח – מאפשרים קבלת החלטות באופן מיידי במצבי חירום ושגרה.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות