skip to content

תשתית LTE קבועה

התשתית שתוכננה בהתאם לצרכים הייחודיים של ארגוני ביטחון הציבור

חדשנות במשימות קריטיות

גישה תמידית ורציפה למידע הנכון עלולה לעשות את ההבדל בין תקרית לבין מצב חירום. האתגר הוא גישה מכל מקום, בכל זמן למידע שלו אתה זקוק בזמן אמת, כדי לקבל את ההחלטה הטובה ביותר. כאשר לאנשים הנכונים יש גישה למידע המתאים, ארגוני בטחון הציבור שומרים את המשתמשים שלהם מעודכנים ואת הקהילות שעליהן הם מגנים - בטוחות יותר.

פתרונות תשתית LTE קבועה תוכננו כך שיעמדו בדרישות הייחודיות של ביטחון הציבור ושל ארגונים ממשלתיים אחרים, עם בטיחות, שליטה, תעדוף וביצועים שנבנו עם ארכיטקטורה על פי תקן.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות

ENHANCED NODE B - מרכיב תחנת הבסיס של רשת LTE, לכיסוי לפס רחב נייד.

מרכיב תחנת הבסיס של רשת LTE, המספק כיסוי לפס רחב נייד

EVOLVED PACKET CORE - טכנולוגיית LTE לפס רחב נייד

הטכנולוגיה שמשפרת את השימוש בפס רחב LTE נייד.

מערכות לתמיכה תפעולית

מערכות לתמיכה תפעולית ברשת LTE מספקות: ניטור תקלות בזמן אמיתי, אבחון, הגדרות תצורה ותחזוקה.

LXN 6000 - תשתית LTE

קבל כיסוי וקיבולת בפס רחב במקום ובזמן הדרושים לך עם תשתית LXN 6000 LTE.

כדאי לקרוא

תכנים נבחרים