skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

תשתית LTE קבועה

התשתית שתוכננה בהתאם לצרכים הייחודיים של ארגוני ביטחון הציבור

חדשנות במשימות קריטיות

גישה רצופה למידע הנכון עלולה לעשות את ההבדל בין תקרית לבין מצב חירום. האתגר הוא גישה מכל מקום, בכל זמן למידע שלו אתה זקוק בזמן אמת, כדי לקבל את ההחלטה הטובה ביותר. כאשר לאנשים הנכונים יש גישה למידע המתאים, צוותי ביטחון הציבור מעודכנים יותר והקהילות שעליהן הם מגנים - בטוחות יותר.

פתרונות תשתית LTE קבועה תוכננו כך שיעמדו בדרישות הייחודיות של ביטחון הציבור ושל ארגונים ממשלתיים אחרים, עם בטיחות, שליטה, תעדוף וביצועים שנבנו עם ארכיטקטורה על פי תקן.

צור קשר עם מכירות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות

ENHANCED NODE B לתחנת בסיס LTE

מרכיב תחנת בסיס ברשת פס רחב המספקת כיסוי למשתמשים ניידים.

EVOLVED PACKET CORE - טכנולוגיית LTE לפס רחב נייד

הטכנולוגיה שמשפרת את השימוש בפס רחב LTE נייד.

מערכות לתמיכה תפעולית

מערכות לתמיכה תפעולית ברשת LTE מספקות: ניטור תקלות בזמן אמיתי, אבחון, הגדרות תצורה ותחזוקה.

LXN 7100 – תשתית LTE קבועה

קיבולת וכיסוי פס רחב בכל מקום, בכל זמן.

כדאי לקרוא

תכנים נבחרים