skip to content

מערכות לתמיכה תפעולית

לכוחות הביטחון יש מעט מאוד מקום לטעויות בתחום בטחון הציבור. תקשורת מושלמת היא קריטית ומערכת תקינה היא חיונית לביטחונם ולביטחון אותם אזרחים שעליהם הם מגנים. 
מערכות LTE לתמיכה תפעולית מספקות לרשת שלך: ניטור תקלות, אבחון, הגדרות תצורה ותחזוקה בזמן אמת, בעקביות וברציפות.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות

כדאי לקרוא

תכנים נבחרים