skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

מערכות לתמיכה תפעולית

בתחום ביטחון הציבור יש מעט מאוד מקום לטעויות. תקשורת מושלמת היא קריטית ומערכת תקינה היא חיונית לביטחונם ולביטחון אותם אזרחים שעליהם הם מגנים. 
מערכות LTE לתמיכה תפעולית מספקות לרשת שלך: ניטור תקלות, אבחון, הגדרות תצורה ותחזוקה בזמן אמת - בעקביות וברציפות.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות

כדאי לקרוא

תכנים נבחרים