skip to content

DM – מנהל המכשירים

ניהול מכשירי LTE לביטחון הציבור

ארגוני ביטחון הציבור זקוקים לכלים מתקדמים שיעזרו להם לנהל מכשירים וציוד היקפי של פס רחב מהדור הבא.

מנהל המכשירים (Device Manager) ברשת LTE לביטחון הציבור, יכול לגדול בהתאם לצורכי הארגון ומספק פלטפורמה חסכונית לניהול מכשירי LTE עבור ארגונים ופעילויות רשת אזוריות.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות