skip to content

OSS-RC – מערכת לתמיכה תפעולית – תקשורת וליבת רשת

מערכת תמיכה תפעולית לביטחון הציבור

המערכת לתמיכה תפעולית – (OSS-RC) מספקת ממשק מרכזי לתקשורת ולמרכיבי הרשת המרכזיים, ברשת LTE של מוטורולה. מערכת OSS-RC מתקשרת כלפי מעלה אל מערכת ניהול הרשת, המפקחת על פתרון LTE כולל לביטחון הציבור.

רשתות LTE לביטחון הציבור של מוטורולה תוכננו על סמך הביצועים המוכחים של פלטפורמות LTE של Ericson. מערכת OSS-RC של Ericson עוצבה על בסיס מערכות OSS על פי תקן.

הודות לשנים של ביצועים מוכחים, ארגוני ביטחון הציבור נהנים מוודאות ואמינות. הם יכולים לסמוך על רשתות תקשורת שעברו את מבחן השירות של מיליוני משתמשים בטרם החלו לשרת את אנשי כוחות ביטחון הציבור במשימות קריטיות. 

 

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות