skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

OSS-RC – תמיכה תפעולית, מערכת קשר וליבה

ממשק מרכזי ברשת LTE לביטחון הציבור

המערכת לתמיכה תפעולית – (OSS-RC) מספקת ממשק מרכזי לתקשורת ולמרכיבי הרשת המרכזיים, ברשת LTE של מוטורולה. מערכת OSS-RC מתקשרת כלפי מעלה אל מערכת ניהול הרשת, המפקחת על פתרון LTE כולל לביטחון הציבור.

רשתות LTE לביטחון הציבור של מוטורולה תוכננו על סמך הביצועים המוכחים של פלטפורמות LTE של Ericson. מערכת OSS-RC של Ericson עוצבה על בסיס מערכות OSS על פי תקן.

הודות לשנים של ביצועים מוכחים, ארגוני ביטחון הציבור נהנים מוודאות ואמינות. הם יכולים לסמוך על רשתות תקשורת שעברו את מבחן השירות של מיליוני משתמשים. 

 

צור קשר עם מכירות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות