skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

מכשירי קשר ללא רישיון

מכשירי קשר ללא רישיון

CLR446 מכשיר קשר דו-כיווני ללא רישיון 

מכשיר קטן, קל-משקל ונוח לשימוש עם PTT לתקשורת מיידית.

CLP446 - מכשיר קשר דו-כיווני ללא רישיון

מכשיר הקשר לעסקים פועל על שמונה ערוצים בטווח PMR446.

קרא אודות שדרוג, החלפה או תיקון סדרות מכשירים קודמות.

 

 

אנו יוצרים קהילות בטוחות ועסקים מבוססים

שדרג את רמת השירות שלך