skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

מערכות התרעה ומצוקה

נופרית
מערכת התרעה סלקטיבית לקבלת התרעות צבע אדום וכן התרעות נוספות מפיקוד הערוף במתקנים בהם אין קליטה ו/או שמע של המערכת הציבורית.

דותן
מכשיר מצוקה כחלק ממערכת הWAVE, מאפשר קריאת מצוקה לעמדת המוקדן וניהול האירוע מרחוק.

 

צור קשר עם מכירות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות

כדאי לקרוא

סיפורי לקוחות