skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

דותן - מערכת מצוקה

מכשיר מצוקה מבית מוטורולה המאפשר שליחת קריאת מצוקה למוקד.
אות המצוקה מתקבל במפה בעמדת המוקדן באמצעות חיווי ויזואלי וקולי.
בכל קריאה, יובלט מיקום היחידה אשר קראה לשינוי סטטוס משגרה לחירום, כך שניתן לאכן ולנטר את היחידה מרחוק. כרטיס פרטי היחידה הכולל אנשי קשר, כתובות, טלפונים וכו' יופיע על גבי הצג.

ערוץ דיבור מול המוקד יפתח באופן אוטומטי. כמו כן, יש אופציה לפתיחת
ערוץ שמע שיאפשר לכלל המנויים לשמוע את היחידה שיזמה את הקריאה מבלי צורך לחייג ו/או ללחוץ שוב פעם. השידור יהיה לפרק זמן.

צור קשר עם מכירות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות