skip to content

שירותים מנוהלים במיקור-חוץ

מוטורולה סולושנס מספקת שירותי תפעול רשת במיקור חוץ ומסייעת בכך להשגת מטרות הארגון. מוטורולה סולושנס לוקחת על עצמה את האחריות ואת הסיכון בכל הקשור להפעלת הרשת שלך, לצורך כך משתמשת החברה בניסיון, במומחיות, בצוות ובכלים הזמינים. 

הגמישות של מוטורולה בניהול רשת ובתכנון כוח עבודה, מעניקה לארגונים את החופש למקד משאבים במקום בו הם דרושים כדי להגיב טוב יותר למשימות קריטיות.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות