skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

בעתיד ישתמשו ארגונים ממשלתיים, ארגונים לביטחון הציבור ותאגידים - בפס רחב נייד. אף על פי שלא ידוע מתי יתרחש השינוי– ניתן להערך אליו בעזרת DIMETRA X Core. המערכת מיועדת להפיק את המרב מרשת DIMETRA הקיימת כיום, ובמקביל היא מספקת הכנה ליכולות הנוספות שיציע פס רחב נייד.

בעזרת ליבה המוגדרת באמצעות תוכנה, אבטחת סייבר משופרת וממשקים חכמים, מערכת DIMETRA X Core בנויה לביצועים לטווח ארוך. היא מספקת לך תקשורת למשימות קריטיות ל-15 השנים הבאות ויותר. על-ידי החלפת רשת הליבה הקיימת ב-DIMETRA X Core, תבצע השקעה חסכונית אשר תאריך ותשפר את חיי השירות של רשת הגישה לרדיו DIMETRA.

מערכת DIMETRA מתפתחת יחד עם התפתחות הטכנולוגיה. היא כוללת ארכיטקטורה שניתנת להתאמה, המאפשרת את עיצוב המערכת והרחבתה החל מאתר אחד - עד 5000 ויותר. תוכל להוסיף יכולות או משתמשים חדשים בקלות על-ידי הפעלת רישיונות תוכנה, בהתאם לצרכיך.

מערכת DIMETRA X Core צורכת פחות אנרגיה ומפחיתה את העלות הכוללת של הבעלות לטווח הרחוק, עבור הארגון. בנוסף מציעה המערכת תמחור מדורג, כך שאתה משלם רק על הקיבולת ועל היכולות הדרושות לך. על בסיס הטכנולוגיה המוכחת של DIMETRA TETRA ותקנים פתוחים, DIMETRA X Core מהווה השקעה בטוחה וחכמה למען העתיד של הארגון שלך.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות