skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

Dimetra IP Compact היא דוגמה טובה למערכת שניתן להרחיב אותה מבלי לשבש את פעילותם של משתמשים קיימים.

Dimetra IP Compact מספקת פתרון תקשורת מקיף שניתן להרחבה. הוא משתמש בארכיטקטורת IP מורחבת להקמה אופטימאלית של שיחות ולזמינות מרבית.

צור קשר עם מכירות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות