skip to content

MTS2 - תחנת בסיס TETRA

MTS2 מציעה גמישות מיוחדת אשר עונה על הדרישה הגוברת לתחנות בסיס קטנות וקלות לפרישה. תחנת הבסיס מבטיחה רכישת אתר והתקנה בעלויות נמוכות. הפחתת עלויות זו מתאפשרת הודות לדרישות נמוכות יותר, תחזוקה זולה יותר, צמצום מספר הביקורים באתר והיכולת לעשות שימוש חוזר בתצורות השונות של MTS2.

תחנת הבסיס הקטנה והמודולארית מפחיתה באופן משמעותי את עלויות ההתקנה והופכת את רכישת האתר לקלה מתמיד. בנוסף, גישה קדמית לשימוש נוח והיכולת לפזר את החום ללא מאווררים – מפחיתות גם הן את עלויות התחזוקה ויחד עם יתרונות אחרים - הופכות את MTS2 לבחירה האידיאלית עבור אתרים מרוחקים או כאלה שאינם נגישים.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות