skip to content

מענה לצורכי התקשורת שלך עם 16 קבוצות דיבור או ערוצים ועם גישה גמישה ל-עד 15 קבוצות דיבור שונות ב- 10 מערכות שונות, לפי הצורך. GP580 הוא דגם מתוחכם ורב-תכליתי, בעל לוח מקשים מלא, כולל תצוגה אלפא- נומרית גדולה עם אייקונים לגישה קלה לתפריט אינטואיטיבי. בנוסף, ניתן לצפות בתצוגה בזהות קבוצות דיבור, בספר טלפונים, ברשימת אנשי קשר ומד סוללה.

250 מצבי פעולה שומרים על קשר מתמשך בין מספר רב של קבוצות דיבור שונות. שיחות אחד- על- אחד מתאפשרות על ידי רשימת אנשי קשר שנקבעה מראש או הזנה ישירה של מספר מכשיר הקשר של המשתמש במקלדת. בנוסף, המקלדת תומכת בחיוג בהקשה אחת בסגנון "חיוג מהיר" לקבוצות דיבור או לאינדיבידואלים.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות