skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

ללא קשר לגודל הארגון, מכשירי הקשר הנישאים של מוטורולה יענו על צרכי התקשורת שלך.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות

  • GP680 ATEX - מכשיר קשר נישא, גרסה כחולה

    דגםGP680 הוא אחד ממכשירי הקשר המובילים בשוק מהסדרה המקצועית של מוטורולה. זהו פתרון תקשורת מלא, לכל ארגון ברשתות MPT.

  • GP644 – מכשיר קשר נישא, מקצועי

    המכשיר הקומפקטי הוא אחד ממכשירי הקשר המובילים בשוק ומהווה חלק מהסדרה המקצועית של מוטורולה. זהו פתרון תקשורת פשוט למשתמשים ניידים, ברשתות MPT, הזקוקים למכשיר קשר איכותי.

  • GP680 – מכשיר קשר נישא, מקצועי

    דגםGP680 הוא אחד ממכשירי הקשר המובילים בשוק ומהווה חלק מהסדרה המקצועית של מוטורולה. זהו פתרון תקשורת יעיל ומלא לכל ארגון ברשתות MPT.