skip to content

ללא קשר לגודל הארגון, מכשירי הקשר הנישאים של מוטורולה יענו על צרכי התקשורת שלך.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות

  • GP680 ATEX - מכשיר קשר נישא, גרסה כחולה

    דגםGP680 הוא אחד ממכשירי הקשר המובילים בשוק מהסדרה המקצועית של מוטורולה. זהו פתרון תקשורת מלא, לכל ארגון ברשתות MPT.

  • GP644 – מכשיר קשר נישא, מקצועי

    המכשיר הקומפקטי הוא אחד ממכשירי הקשר המובילים בשוק ומהווה חלק מהסדרה המקצועית של מוטורולה. זהו פתרון תקשורת פשוט למשתמשים ניידים, ברשתות MPT, הזקוקים למכשיר קשר איכותי.

  • GP680 – מכשיר קשר נישא, מקצועי

    דגםGP680 הוא אחד ממכשירי הקשר המובילים בשוק ומהווה חלק מהסדרה המקצועית של מוטורולה. זהו פתרון תקשורת יעיל ומלא לכל ארגון ברשתות MPT.