skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

GP644 הוא מכשיר קשר נישא ומתוחכם המציע את כל הפונקציונאליות של הדגם הפופולרי GP640 בשליש מגודלו ומשקלו. תכונות אלו הופכות אותו למתאים במיוחד לסביבת עבודה שבה נדרש שימוש דיסקרטי יותר במכשיר הקשר. גם ה- GP644 כולל איתות חירום שניתן לתכנת כך שישלח אות קריאה לעזרה. האות נשלח בלחיצה על "לחצן חירום" כתום, לאדם מסוים או לקבוצת אנשים שהוגדרו מראש.

קוצב זמן מאפשר שימוש יעיל יותר בערוצי הקשר על ידי הגבלת זמן שידור של המשתמש. התרעה על שיחה שלא נענתה מקלה על החזרת שיחות. הקבצה מחדש דינמית מאפשרת לשנות מרחוק העדפות וקבוצות דיבור ולשמור על שימוש יעיל במכשירי הקשר בשטח. התקנת כרטיסי הרחבה אופציונאליים אינה אפשרית בדגם זה.

צור קשר עם מכירות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות