skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

למשתמש מתוחכם יותר, דגם GP680 מציע פונקציונאליות מורחבת שעונה על דרישות תקשורת מורכבות בארגונים גדולים. מכשיר הקשר מסייע בהגנה על עובדים החשופים לפגיעה, באמצעות איתות חירום המופעל בלחיצה על "לחצן חירום" כתום השולח אות מצוקה לאדם או לקבוצת אנשים שהוגדרו מראש.

קוצב זמן מאפשר שימוש יעיל יותר בערוצי הקשר על ידי הגבלת משך זמן שידור של המשתמש. התרעה על שיחה שלא נענתה מקלה על החזרת שיחות. יצירת קבוצות דינמית מאפשרת לשנות מרחוק העדפות וקבוצות דיבור וכך לאפשר שימוש רציף במכשיר בשטח. מגוון התכונות בדגם GP680 ניתן להרחבה באמצעות כרטיסי הרחבה אופציונאליים. תכונות נוספות אלה כוללות אחסון הודעות בתא קולי והצפנה.

צור קשר עם מכירות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות