skip to content

ארגונים לשירותי חירום, מוקדי בקרת תחבורה וארגוני תשתיות יכולים כולם ליהנות מיתרונותיה של האפליקציה NICE Inform-Lite - חיסכון בזמן, כסף ומשאבים, צמצום סיכונים וחבויות, שיפור תהליכים, דיוק, אינטרופרביליות, והתאמה לדרישות החקיקה והאבטחה המחמירות ביותר.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות