skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

ארגונים לשירותי חירום, מוקדי בקרת תחבורה וארגוני תשתיות יכולים כולם ליהנות מיתרונותיה של האפליקציה NICE Inform-Lite - חיסכון בזמן, כסף ומשאבים, צמצום סיכונים וחבויות, שיפור תהליכים, דיוק, אינטרופרביליות, והתאמה לדרישות החקיקה והאבטחה המחמירות ביותר.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות