skip to content

MCC 7500 – כלי IP להקלטה ותיעוד

כלי לתיעוד מוקלט הפועל יחד עם עמדת השלחטה והבקרה IP ‏MCC 7500. כלי זה מציג פתרון משולב במלואו להקלטה והשמעה של רדיו IP שהוא היחיד מסוגו המאושר לרשת ASTRO® 25 של מוטורולה. שילוב נוח עם תשתית ה-IP של מוטורולה, יחד עם אפליקציית הפתרון המתקדם לשחזור וניתוח תרחישים - משפר את היעילות ומספק תובנות לארגוני בטחון הציבור.

הכלי להקלטה ותיעוד, יחד עם "שרת ממשק הארכיון", מרכיבים מערכת לתיעוד דיגיטלי של משימות קריטיות המהווה מיזם משותף של מוטורולה ו-NICE® Systems Inc.‎.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות