skip to content

SMARTX - ממיר אתר

גישה הדרגתית לאינטרופרביליות P25

מנף את ההשקעות הקיימות שלך וקבל אינטרופרביליות של Project 25 (‏P25), על-ידי נדידה ממערכת SmartZone™‎ ל-ASTRO 25 באמצעות ממיר אתר SmartX.

כדי להקל על ההגירה, SmartX משמר את התכונות החשובות של SmartZone, כגון זיהוי לחצן דיבור למשגרים ולמשתמשי רדיו, ושיחות/התראות חירום. בנוסף, ניתן להמשיך להשתמש בציוד קיים של SmartZone, כולל מסופי CENTRACOM™ Elite Dispatch ותחנות QUANTAR™‎ - מה שמעניק לך את הגמישות הדרושה כדי ליישם תוכנית הדרגתית, בהתאם ללוח הזמנים, לתקציב ולמחזורי ההדרכה שלך.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות