skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

מערכת ASTRO 25 קונבנציונלית ו- TRUNKED

קונפיגורציה עם כל התכונות למערכות גדולות

ליבת ASTRO 25 M זמינה בתצורת "אזור יחיד" סטנדרטית ובתצורות
"אזור יחיד" או "ריבוי אזורים" עם יתירות מלאה. שרתים בעלי עוצמה בשילוב עם התוכנה של מוטורולה, מספקים פלטפורמה במחיר נוח, הניתנת
להתאמה, עבור מערכות תקשורת למשימות קריטיות המבוססות על תקני (Project 25(P25.

ליבת ASTRO 25 M הווירטואלית והניתנת להרחבה היא ליבת P25 הגמישה ביותר שיכולה לנהל מערכות קונבנציונליות, trunked, נתונים משולבים, נתונים משופרים, אתרי SmartX ו-HPD, בקונפיגורציה אחת.

 

צור קשר עם מכירות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות