skip to content

שירות דו"חות ניהול ביצועים

באמצעות מידע סטטיסטי שנאסף מהרשת שלך, שירות PMR (דו"חות ניהול ביצועים) של מוטורולה אוסף נתוני מערכת גולמיים, כולל אזור, אתר ושימוש בקשר. לאחר מכן, הנתונים מנותחים ביסודיות כדי לזהות מגמות שיעזרו לך לקחת החלטות מושכלות על בסיס ביצועי המערכת.

דו"חות ניהול ביצועים מאפשרים לך להעריך מהם הפרמטרים הקריטיים שיוצרים עומס ברשת שלך. הם מראים היכן נמצא "צוואר בקבוק" וכך מאפשרים לך לתכנן באופן מדויק את הרחבת המערכת.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות