skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

מטרתה של תוכנית האפליקציות היא לשתף פעולה עם שותפים לטובת לקוחותינו. מדובר בשותפים אשר הוכיחו את יכולותיהם ואת המומחיות שלהם, וכן את המחויבות שלהם לספק אפליקציות ברמת ביצועים גבוהה למגוון רחב של מגזרי תעשייה ורטיקאליים.

צור קשר עם מכירות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות

תהליך הסמכה

תהליך להצטרפות כחבר בתכנית מפתחי האפליקציות של מוטורולה

שותף מקצועי ליישומי רדיו

התאם את טכנולוגיית התקשורת שלך לשיפור הבטיחות ולהגברת היעילות התפעולית.

מפתח רדיו מקצועי מורשה

תהליך ההסמכה הרשמי מוכיח את יכולתו של השותף לפתח ולשלב יישומים בפלטפורמות רדיו מקצועיות של מוטורולה.

כדאי לקרוא

תכנים נבחרים