skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

כאשר צוותי עבודה נמצאים בתנועה, דגם GP640 הוא המכשיר המצויד במאפיינים הדרושים לסיים כל עבודה בזמן וביעילות.

GP640 הוא מכשיר קשר נישא, פשוט ויעיל. המכשיר מסייע בהגנה על עובדים החשופים לפגיעה עם איתות חירום המופעל בלחיצה על "לחצן חירום" בצבע כתום זוהר, השולח אות מצוקה לאדם או קבוצת אנשים שהוגדרו מראש.

קוצב זמן מאפשר שימוש יעיל יותר בערוצי הקשר על ידי הגבלת זמן שידור של המשתמש. התרעה על שיחה שלא נענתה מקלה על החזרת שיחות. הקבצה מחדש דינמית מאפשרת לשנות מרחוק העדפות וקבוצות דיבור ולשמור יעילות השימוש במכשירי הקשר בשטח. כמו כן ניתן להרחיב את מגוון תכונות המכשיר בעזרת כרטיסי הרחבה אופציונאליים.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות