skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

מענה לצורכי התקשורת שלך עם 16 קבוצות דיבור או ערוצים ועם גישה גמישה ל-עד 15 קבוצות דיבור שונות ב- 10 מערכות שונות, לפי הצורך. GP580 הוא דגם מתוחכם ורב-תכליתי, בעל לוח מקשים מלא, כולל תצוגה אלפא- נומרית גדולה עם אייקונים לגישה קלה לתפריט אינטואיטיבי. בנוסף, ניתן לצפות בתצוגה בזהות קבוצות דיבור, בספר טלפונים, ברשימת אנשי קשר ומד סוללה.

250 מצבי פעולה שומרים על קשר מתמשך בין מספר רב של קבוצות דיבור שונות. שיחות אחד- על- אחד מתאפשרות על ידי רשימת אנשי קשר שנקבעה מראש או הזנה ישירה של מספר מכשיר הקשר של המשתמש במקלדת. בנוסף, המקלדת תומכת בחיוג בהקשה אחת בסגנון "חיוג מהיר" לקבוצות דיבור או לאינדיבידואלים.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות