skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

GP340 – מכשיר קשר נישא, דו-כיווני

מכשיר הקשר הפופולארי GP340 הוא אמצעי מצוין לשמור על תקשורת בין אנשי הצוות. תפעול עם תקשורת רדיו מגביר את התפוקה ואף יכול לבסס חלק ממערכת הבריאות והבטיחות של ארגון, יכולת החשובה במיוחד עבור אותם עובדים שנמצאים לבד הרחק מהצוות. בנוסף למאפיינים של GP330, GP340 מציע "איתות חירום" שניתן לתכנן כך שישלח אות עזרה לאדם שהוגדר מראש או לקבוצת אנשים, בלחיצת כפתור אחת על "כפתור החירום" הכתום.

צור קשר עם מכירות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות