skip to content

GP340 – מכשיר קשר נישא, דו-כיווני

מכשיר הקשר הפופולארי GP340 הוא אמצעי מצוין לשמור על תקשורת בין אנשי הצוות. תפעול עם תקשורת רדיו מגביר את התפוקה ואף יכול לבסס חלק ממערכת הבריאות והבטיחות של ארגון, יכולת החשובה במיוחד עבור אותם עובדים שנמצאים לבד הרחק מהצוות. בנוסף למאפיינים של GP330, GP340 מציע "איתות חירום" שניתן לתכנן כך שישלח אות עזרה לאדם שהוגדר מראש או לקבוצת אנשים, בלחיצת כפתור אחת על "כפתור החירום" הכתום.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות