skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

מכשיר קשר פופולארי המיועד לאנשי מקצוע שצריכים להישאר בקשר ולהתמקד בעבודתם. GM640 הוא מכשיר קשר נייד, יעיל ופשוט המופעל באמצעות לחיצות כפתור בלבד ומיועד לשימושם של צוותי עובדים בכלי רכב.

לעולם לא תחמיץ שיחה שהתקבלה במכשיר הקשר גם כשאתה לא ברכב. ניתן לתכנת את המכשיר כך שיפעיל את צופר הרכב או ידליק את האורות כאשר מתקבלת שיחה. אחסון קול מספק פונקציית פנקס ללא נייר ותא קולי. לחילופין, ניתן להעביר את השיחות למשתמש אחר כאשר הרכב ריק. יצירת קבוצות דינמית מאפשרת לשנות מרחוק העדפות וקבוצות דיבור, תוך שמירה על המשך עבודתם של מכשירי הקשר וכלי הרכב.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות