skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

כפתרון רב-גוני לארגונים עם צוותי עבודה ניידים, GM360 מציע מערך מלא של מאפיינים שניתן להתאים בקלות בהתאם לצרכי התקשורת המשתנים של צוותים בכלי רכב. 

בנוסף למאפיינים של GM340, דגם זה מצויד בתצוגה אלפא-נומרית גדולה המאפשרת גישה לתפריטים רב-לשוניים, זיהוי מתקשר, פנקס כתובות ותזכורות. תצוגת המכשיר מציגה גם מחוון עוצמת אות נקלט. לחצן חירום מסייע להגן על צוותים במצבים עם פוטנציאל לפגיעה. בנוסף, ניתן להוסיף רמקול חיצוני (כמערכת כריזה) לפונקציית "פנקס כתובות כללי" וכך לנהל קבוצות דרך ממשק מכשיר הקשר.

ה- GM360 תומך ב- ("DTMF ("touch-tone כך שעם הממשק המתאים ניתן להשתמש בו לקבלת שיחות טלפון. פונקציה חשובה ביותר לשמירת קשר עם לקוחות, ספקים או עמיתים לעבודה.

 

צור קשר עם מכירות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות