skip to content

GM360 – מכשיר קשר נייד, מקצועי

כפתרון רב-גוני לארגונים עם צוותי עבודה ניידים, GM360 מציע מערך מלא של מאפיינים שניתן להתאים בקלות בהתאם לצרכי התקשורת המשתנים של צוותים בכלי רכב. 

בנוסף למאפיינים של GM340, דגם זה מצויד בתצוגה אלפא-נומרית גדולה המאפשרת גישה לתפריטים רב-לשוניים, זיהוי מתקשר, פנקס כתובות ותזכורות. תצוגת המכשיר מציגה גם מחוון עוצמת אות נקלט. לחצן חירום מסייע להגן על צוותים במצבים עם פוטנציאל לפגיעה. בנוסף, ניתן להוסיף רמקול חיצוני (כמערכת כריזה) לפונקציית "פנקס כתובות כללי" וכך לנהל קבוצות דרך ממשק מכשיר הקשר.

ה- GM360 תומך ב- ("DTMF ("touch-tone כך שעם הממשק המתאים ניתן להשתמש בו לקבלת שיחות טלפון. פונקציה חשובה ביותר לשמירת קשר עם לקוחות, ספקים או עמיתים לעבודה.

 

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות