skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

CM340 הוא המכשיר הבסיסי בסדרת מכשירי הקשר הניידים המסחריים. למכשיר זה יש תצוגה פשוטה, בעלת ספרה אחת, עד עשרה ערוצים ושני כפתורים הניתנים לתכנות (מאפשרים עד ארבע פונקציות בלחיצה אחת).

פונקצית "repeater talkaround" (קשר ישיר "עוקף ממסר") מאפשרת למשתמשים להישאר בקשר במקרה שממסר התקשורת הפסיק לעבוד באותו אזור או כאשר משתמשים נמצאים מחוץ לטווח הממסר. פונקציה זו שימושית במיוחד כאשר אספקת החשמל אינה יציבה או כאשר לתקשורת יש חשיבות עליונה. שיקולי בטיחות מנחים אותנו - לכן אחד המאפיינים במכשיר הקשר הוא "מצב חירום", כאשר לחיצת כפתור אחת היא כל הדרוש כדי לשלוח התרעה לעובדים או לבסיס שיש צורך בעזרה. עם פונקצית "עובד יחיד" (lone worker), ניתן לתכנת את המכשיר לבקש תגובה מהמשתמש במרווחי זמן קבועים.

צור קשר עם מכירות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות