skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

CM160 הוא המכשיר המתקדם יותר בסדרת מכשירי הקשר הניידים המסחריים.

פונקציית "repeater talkaround" (קשר ישיר "עוקף ממסר") מאפשרת למשתמשים להישאר בקשר במקרה שממסר התקשורת הפסיק לעבוד באותו אזור, או כאשר משתמשים נמצאים מחוץ לטווח הממסר. פונקציה זו שימושית במיוחד כאשר אספקת החשמל אינה יציבה וכאשר לתקשורת יש חשיבות עליונה.

שיקולי בטיחות מנחים אותנו - לכן אחד המאפיינים במכשיר הקשר הוא "מצב חירום": בלחיצת כפתור אחת ניתן לשלוח התרעה וקריאת עזרה לעובדים או לבסיס. עם פונקצית "עובד יחיד" (lone worker), ניתן לתכנת את המכשיר לבקש תגובה מהמשתמש במרווחי זמן קבועים. אם המשתמש אינו שולח הודעת אישור, מופעל נוהל חירום מוגדר מראש. כאשר מכשיר הקשר אבד או נגנב, ניתן לחסום אותו מיידית (ולבטל את החסימה בעת ההחזרה) באמצעות "ניטרול מכשיר סלקטיבי".

CM160 כולל תצוגה של שמונה תווים מוארת מאחור, עם עשרה אייקונים נוחים לשימוש ועד 64 ערוצי תקשורת. ארבעה לחצנים הניתנים לתכנות מאפשרים עד שמונה פונקציות בלחיצת כפתור. אופציות נוספות כמו הצפנה או העברת נתונים ניתנות להוספה באמצעות כרטיסי אופציות שפותחו על ידי שותפי אפליקציות של מוטורולה.

לשיפור חוויית המשתמש - CM160 נתמך על ידי מגוון של אביזרים מקוריים של מוטורולה, כולל: מיקרופונים, רמקולים, מתגי PTT מרחוק וערכות התקנה ברכב ועל שולחן העבודה.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות