skip to content

ASTRO 25 – יישומי תוכנה

תן לצוותים שלך את המידע שהם צריכים, בזמן ובמקום הדרושים. מעקב בעזרת GPS לגיבוי ותגובה מהירים.

יישומי נתונים ל- ASTRO® 25 משלימים את התקשורת הקולית, מפחיתים עלויות ומעצימים את המשתמשים בעזרת דרכים חדשות לגישה למידע ושיתופו. בעזרת מידע טוב יותר, הצוותים שלך יכולים לקבל החלטות טובות יותר ובסופו של יום להשיג תוצאות טובות יותר עבור היחידות והקהילות שהם משרתים.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות

  • תכנות על מערכת ASTRO-25 (POP25)

    גלה כיצד תכנות של מוטורולה - Programming Over Project 25 (POP25), מאפשר גישה ועדכון באוויר למנויי הקשר של ASTRO 25 באמצעות מערכת trunked של מוטורולה, מערכת דיגיטלית של Astro25, המשלבת קול ונתונים (IV&D).