skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

ACE3600 - יחידת קצה מרוחקת

יחידת הקצה המרוחקת ACE3600 משלבת בין עיבוד מקומי של PLC (בקר לוגי מתוכנת) עם יכולת התקשורת המעולה של RTU (יחידת מסוף מרוחק), ויוצרת יחידה מושלמת בעלת ביצועים איכותיים. היחידה מאפשרת שילוב קל עם PLC , RTU ו- IED (מכשירים אלקטרוניים חכמים). מעבד עוצמתי המשולב עם רכיבי קלט/ פלט מאפשר ליחידת מסוף זו לשמש גם עבור יישומי SCADA התובעניים ביותר.

יחידת הקצה המודולרית ניתנת להרחבה ולשדרוג באמצעות יציאות תקשורת רבות המופעלות בו זמנית, תוך שימוש במגוון של פרוטוקולים מקובלים. יכולת התקשורת של יחידה זו מיועדת לתמיכה בתקשורת מאובטחת ברשתות מקומיות ואזוריות.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות