skip to content

MIBAS LITE – פתרון אופטימאלי להקצאת רשתות רדיו לתקשורת קריטית

הדרך הקלה להקצאות, לשירות לקוחות ולאדמיניסטרציה

פתרון שתוכנן בהתאם לצרכים של מפעילי רשתות TETRA ו-APCO P25. הוא תומך בהקצאה ובניהול של עמדות שליטה ובקרה, מרכזיות טלפון ואפליקציות נתונים - לרשתות פרטיות ומשותפות. הפתרון משדרג את MiBAS ומביא אותו למקסימום יעילות .

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות