skip to content

VT50 - מצלמת גוף

לראות את התמונה הגדולה עם מצלמת גוף קטנה

VT50 – היא מצלמת גוף קומפקטית, דיסקרטית ואינטואיטיבית המשתלבת בקלות בתשתית הטכנולוגית הקיימת. סטרימינג של וידאו איכותי ב- Wi-Fi מאפשר לחדר הבקרה להגן על הצוותים שנמצאים בשטח, ברגעים החשובים.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות

מוצרים משלימים

יחידת עגינה ל- 14 מכשירי VT50
טען מצלמות VT50 מרובות והורד מהן קטעי
וידאו בצורה בטוחה.

המשך לקרוא

תפס משונן למצלמת גוף VT50
מקבע את מצלמת הגוף בצורה יציבה למגוון
סוגי מדים.

אביזר שרוך ל-VT50
מאפשר ללבוש את מצלמת גוף VT50 עם מגוון
סוגי מדים.

  • VT50 - ברושור

    מצלמת גוף קומפקטית, דיסקרטית ואינטואיטיבית.

  • VT50 - מפרט

    מצלמת גוף המשתלבת בקלות בתשתית הטכנולוגית הקיימת.

  • DOCKCONTROLLER DC200 - מפרט

    תחנה לחיבור וניהול סימולטני של יחידות עגינה למצלמות גוף.