skip to content

Usługi Zarządzane i Usługi Pomocy Technicznej

Gwarancja wysokiej wydajności i dostępności

Firma Motorola Solutions zapewnia ciągłość usług zarządzanych i usług pomocy technicznej, które umożliwiają eliminację ryzyka operacyjnego, kosztów i odpowiedzialności związanej z zarządzaniem w celu poprawy wydajności systemu.

Dzięki doświadczeniu w skutecznej obsłudze największych i najbardziej złożonych systemów komunikacji o krytycznym znaczeniu na całym świecie dysponujemy umiejętnościami, które pozwalają nam na przejęcie odpowiedzialności za gwarantowaną wydajność systemu, jednocześnie uwalniając Państwa od ryzyka finansowego i operacyjnego związanego z zarządzaniem systemem komunikacji.

 

USŁUGI DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY SYSTEMU

  • Usługi kompleksowe (Pakiet Premier)

    Przekazanie nam codziennej odpowiedzialności w zakresie obsługi oraz optymalizacji systemu (lub jego części) pozwoli osiągnąć najwyższą wydajność i zmniejszyć ryzyko.

USŁUGI DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ ABONENCKICH

USŁUGI DOTYCZĄCE APLIKACJI I OPROGRAMOWANIA

  • TRACES

    Optymalizacja Sieci TETRA — Aplikacja TRACES

    Udostępnia w jednym miejscu pochodzące z wielu źródeł dane dotyczące sieci, aby umożliwić operatorom i użytkownikom końcowym przeglądanie informacji o zasięgu i wydajności sieci.