skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

Aplikacje ASTRO 25

Zapewnij swoim zespołom dostęp do potrzebnych informacji w dowolnym czasie i miejscu. Śledź ich lokalizację za pomocą systemu GPS, aby zagwarantować szybkie wsparcie i szybką reakcję.

Aplikacje ASTRO® 25 to uzupełnienie komunikacji głosowej, niższe koszty i nowe możliwości dostępu do informacji oraz ich wymiany. Dzięki lepszym informacjom Twoi pracownicy mogą podejmować lepsze decyzje, a przez to osiągać lepsze wyniki, co przekłada się na korzyści dla działów, w których pracują, i społeczności, którym służą.

Jak kupić

  • SYSTEM KOMUNIKACJI WIELOKIERUNKOWEJ IP MOTOBRIDGE

    Rozwiązanie oparte na standardzie IP, służące do szybkiego nawiązywania łączności między systemami w nagłych sytuacjach i codziennych działaniach.

  • Funkcja Programming Over Project 25 (POP25)

    Dowiedz się, jak funkcja Programming Over Project 25 (POP25) firmy Motorola, umożliwia dostęp do radiotelefonów abonenckich jej systemu ASTRO 25 oraz ich aktualizację drogą radiową za pośrednictwem cyfrowego systemu trankingowego ASTRO 25 Integrated Voice and Data (IV&D).

  • Bezprzewodowa zmiana kluczy szyfrowania (OTAR)

    Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązanie OTAR (Over-the-Air Rekeying) firmy Motorola eliminuje konieczność wykonywania pracochłonnych czynności związanych z regularnym, ręcznym zmienianiem kluczy szyfrowania w użytkowanych radiotelefonach oraz pozwala usunąć problemy logistyczne związane z utrzymaniem bezpiecznej komunikacji bezprzewodowej.