skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

Inteligentne Rozwiązania Dla Służb Bezpieczeństwa Publicznego

Bezpieczeństwo dzięki danym

Smart Public Safety Solutions Partners

Wygodny dostęp do rozległej sieci rozwiązań

Podjęliśmy współpracę z najbardziej nowatorskimi i innowacyjnymi firmami, aby zintegrować rozwiązania i uprościć procesy.

Nasi partnerzy

Inteligentne rozwiązania dla sektora służb porządku publicznego pozwolą przekształcić dynamicznie rozwijające się źródła informacji w potężną platformę, która umożliwi szybką, precyzyjną interwencję, pozwalając również zapobiegać przestępczości. Zadbaj o prostotę i intuicyjność procesów, umożliwiając lepszy ogląd sytuacji i zwiększając bezpieczeństwo funkcjonariuszy.

Inteligentne rozwiązania dla służb porządku publicznego ułatwiają obsługę tysięcy połączeń i wiadomości SMS, przetwarzanie materiałów wideo, a także zarządzanie dowodami i rejestrami. Ponadto umożliwiają integrację centrum dowodzenia, funkcjonariuszy i obywateli, co usprawnia działania operacyjne i zwiększa ich rentowność.

Ekspert ds. bezpieczeństwa publicznego pomoże odkryć potencjał drzemiący w gromadzonych danych, aby służba na rzecz społeczeństwa i jego ochrona były skuteczniejsze przy większym zaangażowaniu obywateli.

Jak kupić

Zintegrowany System Wspomagania Dowodzenia

Zmień sposób interweniowania dzięki uproszczonym rozwiązaniom dla dyspozytorów skracającym czas obsługi połączeń i ułatwiającym podejmowanie właściwych decyzji.

Partnerzy Inteligentnych Rozwiązań Dla Służb Porządku Publicznego

Podjęliśmy współpracę z najbardziej nowatorskimi i innowacyjnymi firmami, aby zintegrować ich produkty z naszą platformą inteligentnych rozwiązań dla służb porządku publicznego. Dzięki temu możemy zapewnić klientom dane operacyjne uzyskane z informacji gromadzonych w czasie rzeczywistym. Po zakupie i wdrożeniu nasze rozwiązania zwiększają skuteczność operacyjną dzięki wygodnemu interfejsowi.

Zarządzanie Aktami i Treścią

Rozwiązania w zakresie zarządzania aktami i treścią pomagają w bezpieczny sposób gromadzić dane. Pomagają w zgłaszaniu spraw, zarządzaniu nieruchomościami, dowodami oraz zarządzaniu więziennym, a także w przechowywaniu takich danych, zarządzaniu nimi i uzyskiwaniu dostępu do nich.

Poznaj produkty firmy Motorola Solutions

Polecane pozycje