skip to content


Łączność między zespołami w dowolnych miejscach

Zapewnij swoim zespołom łączność i zwiększ ich wydajność dzięki funkcji natychmiastowej łączności głosowej i udostępnianiu danych bez granic. 
 Broadband PTT - łączność PTT ( „naciśnij i mów”) przez sieć szerokopasmową - umożliwia natychmiastowe i spontaniczne połączenia między różnymi pracownikami niezależnie od sieci, lokalizacji lub używanego urządzenia.

Rozszerz łączność radiową na sieć szerokopasmową

Zwiększ zasięg i znieś bariery uniemożliwiające komunikację.

Używaj dowolnych urządzeń w dowolnej sieci

Wybierz odpowiednie urządzenie i sieć dla danej roli.

Łączność zgodna z MCPTT

Poprawa jakości usług dzięki Quality of Service (QoS), Priority i Preemption.

Ewolucja łączności PTT („naciśnij i mów”)

Dowiedz się, jak łączność PTT ewoluowała od początków XX wieku do dzisiaj.

Przeczytaj dokumentację techniczną >


Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami PTT w sieci szerokopasmowej

WAVE

Integracja łączności między Twoimi urządzeniami w dowolnej sieci.

Kodiak

Łączność PTT o znaczeniu krytycznym (MCPTT) zgodna ze standardami 3GPP, zintegrowana z operatorem.


Zobacz, w jaki sposób łączność Broadband PTT pomaga...

 

 

Rozszerzenie łączności ziemia-powietrze

System WAVE PTT umożliwia liniom British Airways ekonomiczne, globalne wykorzystanie łączności radiowej i usprawnienie współpracy zespołów korzystających z różnorodnych urządzeń.

 

 

Lepszy transport pacjentów

Firma lotniczego pogotowia ratunkowego Air Evac Lifeteam wykorzystuje system WAVE PTT do tworzenia zintegrowanego systemu łączności między załogami pojazdów lotniczych, osobami dzwoniącymi i służbami ratowniczymi niezależnie od używanego urządzenia.

 

Bezpieczna łączność na obszarach działań wojskowych

System WAVE pozwala 4. brygadzie wozów bojowych Stryker na osiągnięcie jednolitej, niezawodnej i bezpiecznej łączności pomiędzy różnymi rodzajami sieci i urządzeń na polu walki.

 

Szybsze reagowanie na katastrofy

Centrum zarządzania kryzowego w Fort Worth wykorzystuje system WAVE do zapewnienia łączności PTT pomiędzy różnymi zaangażowanymi służbami.
.

 

 

Poprawa bezpieczeństwa w szkołach

Szkoły publiczne w hrabstwie Elmore wykorzystują system WAVE Broadband PTT do łączenia szkół i floty autobusów w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów i odpowiedzialności.

 

Ratowanie zaginionych

Agencja Lowland Rescue pokazuje, jak ważną rolę odegrała łączność PTT systemu WAVE w koordynacji udanych akcji poszukiwawczych i ratunkowych.

 

Poprawa jakości obsługi klientów

MGM korzysta z systemu WAVE PTT, dzięki czemu pracownicy mogą się ze sobą komunikować z dowolnego miejsca, niezależnie od tego, czy korzystają z radiotelefonów, smartfonów, komputerów stacjonarnych czy innych urządzeń.

 

 SIECI KOMUNIKACYJNE, USŁUGI, WYDAJNE URZĄDZENIA I ELASTYCZNE ROZWIĄZANIA, KTÓRE STANOWIĄ ODPOWIEDŹ NA TWOJE POTRZEBY

Broadband Push-To-Talk (PTT)