skip to content

Usługi dla systemu DIMETRA Express

 

Nie zawsze można zapobiec wszelkim problemom z systemem. Z biegiem czasu mogą zawodzić podzespoły i występować przerwy w dostępie do usług. Konserwacja prewencyjna jest sposobem na ograniczenie liczby awarii, a szybka i skuteczna reakcja pozwala zminimalizować ich negatywne skutki.

Z myślą o optymalnym działaniu systemu DIMETRA Express firma Motorola Solutions przygotowała następujące pakiety usług wsparcia całym okresie eksploatacji:

PAKIET ESSENTIAL zapewnia zakres ochrony szerszy niż w przypadku standardowej gwarancji – obejmuje on aktualizacje oprogramowania, wsparcie techniczne oraz naprawę sprzętu.

PAKIET ADVANCED poszerza zakres usług oferowanych w ramach pakietu Essential, zapewniając wyższy poziom wsparcia w ramach rozszerzonych umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług, a także obejmuje aktualizacje sieci.

Nasi partnerzy w kanale sprzedaży uczestniczący w programie PartnerEmpower mają dostęp do pakietów usług serwisowych, za pośrednictwem których wspieramy naszych partnerów zasobami i doświadczeniem, umożliwiając im korzystanie z zalet infrastruktury usługowej najwyższej klasy.

Resellerzy uczestniczący w programie PartnerEmpower współpracują z klientami w celu określenia odpowiedniego zakresu usług umożliwiającego utrzymanie ciągłości pracy sieci i jej dostępności dla systemu DIMETRA Express.