skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

Back

Partnerzy Inteligentnych Rozwiązań Dla Służb Porządku Publicznego

Podjęliśmy współpracę z najbardziej nowatorskimi i innowacyjnymi firmami, aby zintegrować ich produkty z naszą platformą inteligentnych rozwiązań dla służb porządku publicznego. Dzięki temu możemy zapewnić klientom dane operacyjne uzyskane z informacji gromadzonych w czasie rzeczywistym. Po zakupie i wdrożeniu nasze rozwiązania zwiększają skuteczność operacyjną dzięki wygodnemu interfejsowi.

Dzięki współpracy z partnerami eksperci ds. bezpieczeństwa publicznego mogą komunikować się ze społecznością, podczas gdy informacje są gromadzone i udostępniane przez funkcjonariuszy w terenie, centra agregacji, a także systemy zarządzania zgłoszeniami alarmowymi. Dzięki temu funkcjonariusze mogą działać skuteczniej, jednostki podejmujące interwencję mają lepszy ogląd sytuacji, a mieszkańcy mają dostęp do większej liczby usług ukierunkowanych na ich potrzeby.

Wg Funkcjonalności

Lista Alfabetyczna

 

Partners

Agent Vi

Firma dostarcza zaawansowane narzędzia analizy wideo i alertów w czasie rzeczywistym, a także przetwarzania dowodów w formacie wideo, ułatwiając optymalne wykorzystanie możliwości sieci monitoringu.

Microsoft - Azure Government

Firma oferuje platformę opartą na chmurze zgodną z wymaganiami rządu Stanów Zjednoczonych.

Axis
Firma dostarcza sieciowe rozwiązania wideo bazujące na protokole IP, w tym kamery sieciowe (kamery IP) i kodery wideo na potrzeby monitoringu.
BriefCam
Firma oferuje zaawansowane rozwiązania do obróbki materiałów wideo ukierunkowane na szybkie i dokładne lokalizowanie zdarzeń, ułatwiając służbom dotarcie na miejsce.

Drakontas
Firma dostarcza rozwiązania umożliwiające tworzenie informacji i ich udostępnianie w czasie rzeczywistym za pośrednictwem m.in. wiadomości, formularzy elektronicznych, udostępniania plików, wirtualnych obszarów roboczych itp.
Genetec

To globalny dostawca systemów monitoringu bazujących na protokole IP, mechanizmów kontroli i oprogramowania do rozpoznawania tablic rejestracyjnych w postaci pojedynczej platformy.
Locution Systems, Inc.
Firma oferuje system powiadamiania jednostek straży pożarnej o nazwie PrimeAlert® z funkcją alertów głosowych i graficznych, a także systemy oświetleniowe dźwiękowe i systemy drzwiowe dla remiz strażackich.
Milestone
To globalny lider w branży oprogramowania do zarządzania materiałami wideo bazującego na platformie otwartej i protokole IP oferujący elastyczne, niezawodne i elastyczne rozwiązania.
Nice (NiceVision)
To międzynarodowa firma specjalizująca się w nagrywaniu rozmów telefonicznych, bezpieczeństwie danych i monitoringu.
OnSSI

Firma oferuje nowatorskie technologie zarządzania materiałami wideo, które sprawdziły się w tysiącach miejsc na całym świecie.
SceneDoc

Mobilna platforma do prowadzenia dochodzeń i dokumentacji w terenie jest wykorzystywana przez policję i służby związane z bezpieczeństwem do zabezpieczania dowodów na miejscach zdarzeń.