skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

ROZWIĄZANIE OVER-THE-AIR REKEYING (OTAR)

Usługa OTAR przesyła aktualizacje do radiotelefonów bezprzewodowo. Użytkownicy nie muszą przynosić urządzeń do punktów serwisowych, co oszczędza mnóstwo czasu i nie zakłóca pracy.

Pozwala to rozwiązać logistyczny problem utrzymania bezpieczeństwa komunikacji bezprzewodowej i eliminuje uciążliwą konieczność regularnej ręcznej zmiany klucza radiotelefonu. Usługa OTAR jest zgodna ze standardem Project 25 (P25) i stanowi jeden z elementów pakietu zaawansowanych aplikacji systemu ASTRO® 25 przeznaczonych do zarządzania radiotelefonami i sieciami, które umożliwiają bezpieczne bezprzewodowe rozprowadzanie kluczy i zarządzanie nimi.

 

Kontakt - Sprzedaż