skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

Narzędzie Selektor

SELEKTOR USŁUG 
ZARZĄDZANYCH I POMOCY TECHNICZNEJ

BĘDZIEMY WDZIĘCZNI ZA INFORMACJE NA TEMAT PAŃSTWA POTRZEB W ZAKRESIE USŁUG.
PROSIMY O WYBRANIE TYCH WSZYSTKICH, KTÓRE MAJĄ ZASTOSOWANIE W PAŃSTWA ORGANIZACJI.

NAPRAWA
SPRZĘTU
SIECIOWEGO

AKTUALIZACJE
SIECI

WSTĘPNE TESTOWANE
AKTUALIZACJI
BEZPIECZEŃSTWA

MONITOROWANIE
ZDARZEŃ
SIECIOWYCH

KOMPLEKSOWE
ZARZĄDZANIE
TREŚCIAMI

ZARZĄDZANIE
DOSTARCZANIEM
USŁUG I
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Z TYTUŁU UMOWY SLA

AKTUALIZACJE
OPROGRAMOWANIA

ZDALNE
WSPARCIE
TECHNICZNE

ANALIZOWANIE
TRENDÓW

 
Rekomendowany poziom usług

PODSTAWOWE (PAKIET ESSENTIAL)

ESSENTIAL Plus

ZAAWANSOWANE (PAKIET ADVANCED)

ROZSZERZONE ZAAWANSOWANE (PAKIET ADVANCED PLUS)

KOMPLEKSOWE (PAKIET PREMIER)

PROSIMY O WYBRANIE ODPOWIEDNIEGO POZIOMU USŁUG CELEM

UZYSKANIA POMOCY W OSIĄGNIĘCIU ZAMIERZONEJ WYDAJNOŚCI

Podstawowe wsparcie wtedy, gdy go potrzeba

Wsparcie techniczne w dowolnym czasie, które umożliwia konserwację i przywrócenie systemu. Dzięki dostępowi do naszych techników ds. obsługi systemu w trybie 24x7x365 można uzyskać potrzebną pomoc w rozwiązywaniu problemów z siecią w dowolnym momencie.

Gdy wystąpi nieprzewidziany problem z siecią, usługi podstawowe zapewnią dostęp do działu pomocy technicznej i zasobów firmy Motorola, które pomogą rozwiązać problemy i przeprowadzić konserwację.

WIĘCEJ INFORMACJI

Podstawowe wsparcie wtedy, gdy go potrzeba

Wsparcie techniczne w dowolnym czasie, które umożliwia konserwację i przywrócenie systemu. Dzięki dostępowi do naszych techników ds. obsługi systemu w trybie 24x7x365 można uzyskać potrzebną pomoc w rozwiązywaniu problemów z siecią w dowolnym momencie.

Wsparcie techniczne w dowolnym czasie, które umożliwia konserwację i przywrócenie systemu. Dzięki dostępowi do naszych techników ds. obsługi systemu w trybie 24x7x365 można uzyskać potrzebną pomoc w rozwiązywaniu problemów z siecią w dowolnym momencie..

WIĘCEJ INFORMACJI

Wydajna aktualizacja technologii

Powierzenie nam aktualizacji sieci zapewnia szybszy czas reakcji i ciągłość pracy. Usługi zaawansowane pozwalają wydłużyć żywotność sieci dzięki planowanym aktualizacjom oraz wdrożeniu i zmianie usług zarządzania, które są wymagane do utrzymania najwyższego poziomu wsparcia dla sieci.

WIĘCEJ INFORMACJI

Zdalne monitorowanie zdarzeń w sieci

Powierzenie nam monitorowania Państwa sieci sprawi, że będziemy aktywnie rozwiązywać występujące problemy.

Rozszerzone usługi zaawansowane obejmują wszystkie funkcje usług zaawansowanych. To gwarancja szybkiej reakcji naszych wykwalifikowanych techników na problemy z siecią. Przeprowadzą oni analizę i postawią diagnozę. Problemy z siecią są identyfikowane wcześniej, niż zdadzą sobie Państwo sprawę z tego, że istnieją.

WIĘCEJ INFORMACJI

Maksymalizacja wydajności i mniejsze ryzyko

Usługi kompleksowe są dostosowane tak, aby pomóc w osiągnięciu zamierzonej wydajności w oparciu o zdefiniowane umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA) oraz wyeliminować ryzyko finansowe i operacyjne związane z zarządzaniem systemem komunikacji. Będziemy ponosić pełną odpowiedzialność za gwarantowaną wydajność i zapewnione rezultaty w trybie 24x7x365, dzięki czemu Państwa pracownicy będą mogli skupić się na kluczowych celach i zadaniach.

WIĘCEJ INFORMACJI